RRHH Escola Mediterranea – Centre social Frederica Montseny. Viladecans

Fundadora i coordinadora CRENCO

Sra. Sandra Díaz Cofiné

 

Centre educatiu

Cap d’estudis: Sra. Marta Pereira Ruano

Tutora alumnes 4rt: Sra.Rosa Gonzalez Aran

 

Centre Social i Sanitaria Frederica Montseny

Educadora social: Sra. Beatriz Fernández Duclable

Educadora social: Sra. Cristina García Cuenca