RRHH Deutsche Schule Barcelona– Sociosanitari Sant Joan de Déu

Fundadora i Coordinadora CRENCO

Sra. Sandra Díaz Cofiné

 

Centre educatiu

Tutora 5è: Sra. Mercè Mercade

 

Sociosanitari Sant Joan de Déu

Coordinadora centre de dia: Sra. Laura Fernàndez Ortiz.
Monitora oci i temps lliure: Sra. Maite Portugués Lamadrid i Marta Pérez Fuentes
Psicòleg: Sra. Sandra Sanz Mir

 

Activitat Expressió artistica Arteterapeutes: Sra. Claudia Jocelin Daza i Sr. Pablo Lanau

Activitat  Risoteràpia:  Psicòleg: Sr. Adrià Ruiz Parra