QUE ÉS EL PROJECTE CRENCO

El projecte CRENCO és un projecte sense ànim de lucre que pretén crear un model/programa educatiu Inter generacional que es pugui implantar a totes les escoles en horari lectiu, adaptant la programació de les activitats lúdiques i educatives als objectius i projectes de cada escola.

Una projecte multicentric i multidisciplinar on participen els diversos centres amb els seus equips de professionals i col.laboradors. On també rebem recolzament de persones  solidàries que volen sumar-se. Tots junts treballem en la mateixa direcció, fomentant aquesta tasca tan important que s’anomena educació, que no només s’aprèn a l’etapa infantil sinó que s’ha d’anar treballant durant totes les etapes de la vida.

Escoles residències i casals de gent gran treballaran en col·laboració durant tot el curs escolar. El projecte de treball anual s’ajustarà a la programació, objectius i activitats dels projectes de cada escola.

L’objectiu dels programes és aconseguir treballar amb nens i avis/residents valors tan importants com compartir, construir, participar, respectar, acompanyar, col·laborar.

Volem construir una plataforma on centres  educatius, residències i casals de gent gran puguin tenir un espai de treball comú, on disposar d’ eines, recursos i espais que ajudarien a gestionar i desenvolupar els seus propis projectes. Una formació combinada amb espais d’interacció presencial i de treball en xarxa.

Aconseguir  crear una societat per a totes les edats, enfortir la solidaritat des de la infància i donar l’oportunitat a la gent gran de reintegrar-se i participar en la vida comunitària.